View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000538Gameplay + OpenGL[All Projects] Bugpublic2017-04-05 07:27
Reporterevgenyi 
Assigned To_mental_ 
PriorityimmediateSeveritycrashReproducibilityunable to reproduce
Status closedResolutionduplicate 
PlatformpcOSwindows 7OS Version
Summary0000538: gzdoom 2.4.0
DescriptionGzdoom v2.4.0 error
Additional Informationcrashreport
Code: C0000005 (Access Violation - tried to read address 0000000000000014)
Address: 000007FEF4DA30E9
Flags: 00000000

Windows NT 6.1 Build 7601 Service Pack 1

GS=002b FS=0053 ES=002b DS=002b
RAX=0000000000000018 RBX=0000000000000014 RCX=0000000000000014
RDX=000000001daf4c70 RSI=0000000000000028 RDI=0000000000000000
RBP=0000000006b0b5c0 R8=0000000000000004 R9=0000000025c2a008
R10=000000001daf4c70 R11=000000000000000c R12=0000000000000008
R13=0000000000000000 R14=0000000000000018 R15=000000001daf4d30
RIP=000007fef4da30e9 RSP=000000000015ea50
CS=0033 SS=002b EFlags=00010287
 CF+ PF+ AF- ZF- SF+ TF- IF+ DF- OF- NT- RF+ VM- AC- VI- VP-
MM0=0000000000000000
MM1=0000000000000000
MM2=0000000000000000
MM3=0000000000000000
MM4=0000000000000000
MM5=0000000000000000
MM6=0000000000000000
MM7=0000000000000000
XMM0=00000000000000000000000000000000
XMM1=00000000000000000000000000000000
XMM2=00000000000000000000000000000000
XMM3=00000000000000000000000000000000
XMM4=000000000000000000000000447fc000
XMM5=00000000000000000000000040000000
XMM6=0000000000000000000000003f800000
XMM7=00000000000000000000000040400000
XMM8=00000000000000000000000000000000
XMM9=00000000000000000000000000000000
XMM10=00000000000000000000000041300000
XMM11=00000000000000000000000041300000
XMM12=00000000000000000000000000000000
XMM13=0000000000000000000000003f0ccccd
XMM14=00000000000000000000000080000000
XMM15=00000000000000000000000080000000

Running threads:
00001454 at 000007FEF4DA30E9*
000012b8
00001210
00001628
00000ecc
000012f4
0000133c
000011a8
00001504
0000178c
00001778

Loaded modules:
000000013FF60000 - 0000000141BF3FFF gzdoom.exe
0000000077130000 - 00000000772D9FFF ntdll.dll
0000000077010000 - 000000007712EFFF kernel32.dll
000007FEFCE40000 - 000007FEFCEA9FFF KERNELBASE.dll
0000000076F10000 - 0000000077009FFF USER32.dll
000007FEFD270000 - 000007FEFD2D6FFF GDI32.dll
000007FEFD9D0000 - 000007FEFD9DDFFF LPK.dll
000007FEFDF90000 - 000007FEFE059FFF USP10.dll
000007FEFD9E0000 - 000007FEFDA7EFFF msvcrt.dll
000007FEFE3C0000 - 000007FEFF149FFF SHELL32.dll
000007FEFD2E0000 - 000007FEFD350FFF SHLWAPI.dll
000007FEFD7C0000 - 000007FEFD9C2FFF ole32.dll
000007FEFD360000 - 000007FEFD48CFFF RPCRT4.dll
000007FEFF360000 - 000007FEFF439FFF OLEAUT32.dll
000007FEFDA80000 - 000007FEFDB16FFF COMDLG32.dll
000007FEFB4A0000 - 000007FEFB693FFF COMCTL32.dll
000007FEFE2E0000 - 000007FEFE3BAFFF ADVAPI32.dll
000007FEFDF70000 - 000007FEFDF8EFFF sechost.dll
000007FEF6F40000 - 000007FEF705CFFF OPENGL32.dll
000007FEFA9D0000 - 000007FEFA9FCFFF GLU32.dll
000007FEEA640000 - 000007FEEA730FFF DDRAW.dll
000007FEFAC80000 - 000007FEFAC87FFF DCIMAN32.dll
000007FEFE100000 - 000007FEFE2D6FFF SETUPAPI.dll
000007FEFD100000 - 000007FEFD135FFF CFGMGR32.dll
000007FEFD1A0000 - 000007FEFD1B9FFF DEVOBJ.dll
000007FEFAAE0000 - 000007FEFAAF7FFF dwmapi.dll
000007FEF9200000 - 000007FEF9208FFF WSOCK32.dll
000007FEFDF20000 - 000007FEFDF6CFFF WS2_32.dll
000007FEFD260000 - 000007FEFD267FFF NSI.dll
000007FEFAF00000 - 000007FEFAF3AFFF WINMM.dll
000007FEFD230000 - 000007FEFD25DFFF IMM32.DLL
000007FEFDB40000 - 000007FEFDC48FFF MSCTF.dll
000007FEFA9C0000 - 000007FEFA9C2FFF api-ms-win-core-synch-l1-2-0.DLL
000007FEF6550000 - 000007FEF65EDFFF riched20.dll
000007FEFB180000 - 000007FEFB1D5FFF uxtheme.dll
000007FEFCC70000 - 000007FEFCC7EFFF CRYPTBASE.dll
000007FEFAE90000 - 000007FEFAEA0FFF wtsapi32.dll
000007FEFCD20000 - 000007FEFCD5CFFF WINSTA.dll
000007FEFCBE0000 - 000007FEFCC04FFF SspiCli.dll
000007FEF59F0000 - 000007FEF5BA8FFF fmodex64.dll
000007FEFA4D0000 - 000007FEFA4E7FFF MSACM32.dll
000007FEFE060000 - 000007FEFE0F8FFF CLBCatQ.DLL
000007FEFB7D0000 - 000007FEFB81AFFF MMDevApi.dll
000007FEFB6A0000 - 000007FEFB7CBFFF PROPSYS.dll
000007FEE9F50000 - 000007FEE9F8AFFF wdmaud.drv
0000000074B80000 - 0000000074B85FFF ksuser.dll
000007FEFBA10000 - 000007FEFBA18FFF AVRT.dll
000007FEFAC90000 - 000007FEFACDEFFF AUDIOSES.DLL
000007FEFAC50000 - 000007FEFAC59FFF msacm32.drv
000007FEFA5E0000 - 000007FEFA5E8FFF midimap.dll
000000006B600000 - 000000006B6E6FFF openal32.dll
000007FEF5CE0000 - 000007FEF5D67FFF dsound.dll
000007FEFB820000 - 000007FEFB84BFFF POWRPROF.dll
000007FEF7120000 - 000007FEF715BFFF dinput8.dll
000007FEFAB80000 - 000007FEFAB8AFFF HID.DLL
000007FEFD140000 - 000007FEFD17AFFF WINTRUST.dll
000007FEFCF50000 - 000007FEFD0BCFFF CRYPT32.dll
000007FEFCE10000 - 000007FEFCE1EFFF MSASN1.dll
000007FEF4D60000 - 000007FEF59E3FFF *ig4icd64.dll
000007FEF5C40000 - 000007FEF5CDBFFF mscms.dll
000007FEFD0C0000 - 000007FEFD0DDFFF USERENV.dll
000007FEFCE20000 - 000007FEFCE2EFFF profapi.dll
000007FEF6EF0000 - 000007FEF6F31FFF icm32.dll

Bytes near RIP:
000007FEF4DA30D9: f3 0f 10 3d 7b 30 8b 00 81 7c f5 2c e1 80 00 00
000007FEF4DA30E9: 8b 13 43 8b 8c da a0 0b 01 00 8b c2 75 48 c1 e8
000007FEF4DA30F9: 14 25 ff 03 00 00 81 f9 9f 8d 00 00 75 0b 0f ba

Call trace:
  rip=000007FEF4DA30E9 <- Here it dies.
  Function range: 000007FEF4DA30B7 -> 000007FEF4DA326E
  Function range: 000007FEF4DA3050 -> 000007FEF4DA30B7

 FRAME 00:
  rip=000007FEF4DA2387 rsp=000000000015EA80 rbp=0000000000000060
  r12=0000000000000008 r13=0000000000000000 r14=000000001DB05870
  rdi=0000000007302270 rsi=000000001DAF4C70 rbx=0000000025C2A000
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015EA80 (=> 0000000025C2A000)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015EA88 (=> 0000000000000060)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015EA90 (=> 000000001DAF4C70)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015EA98 (=> 0000000007302270)
   -> 'r14' saved on stack at 000000000015EA70 (=> 000000001DB05870)
  Function range: 000007FEF4DA21F0 -> 000007FEF4DA2422

 FRAME 01:
  rip=000007FEF51B30EC rsp=000000000015EAE0 rbp=0000000000000000
  r12=0000000007302270 r13=0000000000000004 r14=0000000000000000
  rdi=0000000000000000 rsi=0000000006727B10 rbx=000000001DAF4C70
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015EAE0 (=> 000000001DAF4C70)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015EAE8 (=> 0000000000000000)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015EAD0 (=> 0000000006727B10)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015EAC8 (=> 0000000000000000)
   -> 'r12' saved on stack at 000000000015EAF8 (=> 0000000007302270)
   -> 'r13' saved on stack at 000000000015EAC0 (=> 0000000000000004)
   -> 'r14' saved on stack at 000000000015EAB8 (=> 0000000000000000)
   -> 'r15' saved on stack at 000000000015EAB0 (=> 000000000BB36520)
  Function range: 000007FEF51B2C30 -> 000007FEF51B31BC

 FRAME 02:
  rip=000007FEF51B2108 rsp=000000000015EBA0 rbp=0000000000000004
  r12=0000000000000000 r13=0000000000000006 r14=0000000000000000
  rdi=00000000073046C0 rsi=0000000000000006 rbx=000000001DAF4C70
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015EB90 (=> 000000001DAF4C70)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015EB88 (=> 0000000000000004)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015EB80 (=> 0000000000000006)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015EB78 (=> 00000000073046C0)
   -> 'r12' saved on stack at 000000000015EB70 (=> 0000000000000000)
   -> 'r13' saved on stack at 000000000015EB68 (=> 0000000000000006)
   -> 'r14' saved on stack at 000000000015EB60 (=> 0000000000000000)
   -> 'r15' saved on stack at 000000000015EB58 (=> 0000000000000006)
  Function range: 000007FEF51B1FE0 -> 000007FEF51B2206

 FRAME 03:
  rip=000007FEF4EFDC5E rsp=000000000015EBD0 rbp=000000000CB3AF00
  r12=0000000000000000 r13=0000000000000006 r14=0000000000000000
  rdi=000000001DAF4C70 rsi=0000000000000000 rbx=000000001DAF4C70
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015EBD8 (=> 000000001DAF4C70)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015EBE0 (=> 000000000CB3AF00)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015EBC0 (=> 0000000000000000)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015EBD0 (=> 000000001DAF4C70)
  Function range: 000007FEF4EFDAD0 -> 000007FEF4EFDC8D

 FRAME 04:
  rip=000007FEF4EFADE6 rsp=000000000015EC70 rbp=0000000000000000
  r12=0000000000001405 r13=0000000000000000 r14=0000000000000006
  rdi=0000000013267EA0 rsi=0000000000000004 rbx=000000001DAF4C70
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015EC60 (=> 0000000000000000)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015EC48 (=> 0000000000000004)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015EC58 (=> 0000000013267EA0)
   -> 'r12' saved on stack at 000000000015EC40 (=> 0000000000001405)
   -> 'r13' saved on stack at 000000000015EC38 (=> 0000000000000000)
   -> 'r14' saved on stack at 000000000015EC30 (=> 0000000000000006)
   -> 'r15' saved on stack at 000000000015EC50 (=> 0000000000000006)
  Function range: 000007FEF4EFABF6 -> 000007FEF4EFADFE
  Function range: 000007FEF4EFAA40 -> 000007FEF4EFABF6

 FRAME 05:
  rip=000007FEF4EFAA31 rsp=000000000015ECF0 rbp=0000000016E37700
  r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000000
  rdi=0000000004BE41C8 rsi=0000000000000000 rbx=0000000004BE3FE0
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015ECE0 (=> 0000000004BE3FE0)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015ECF0 (=> 0000000016E37700)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015ECD8 (=> 0000000000000000)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015ECF8 (=> 0000000004BE41C8)
   -> 'r12' saved on stack at 000000000015ECD0 (=> 0000000000000000)
   -> 'r13' saved on stack at 000000000015ECC8 (=> 0000000000000000)
   -> 'r14' saved on stack at 000000000015ED00 (=> 0000000000000000)
   -> 'r15' saved on stack at 000000000015ECC0 (=> 0000000000000000)
  Function range: 000007FEF4EFAA20 -> 000007FEF4EFAA36

 FRAME 06:
  rip=00000001400C1496 rsp=000000000015ED30 rbp=0000000016E37700
  r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000000
  rdi=0000000004BE41C8 rsi=0000000000000000 rbx=0000000004BE3FE0
  Function range: 00000001400C1362 -> 00000001400C14C9
  Function range: 00000001400C1330 -> 00000001400C1362
  Function range: 00000001400C0FF0 -> 00000001400C1330

 FRAME 07:
  rip=00000001400C4B2D rsp=000000000015ED80 rbp=0000000000000000
  r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=000000001E07FD80
  rdi=0000000004BE3FE0 rsi=0000000016E37700 rbx=000000001E07FD80
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015ED70 (=> 000000001E07FD80)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015ED68 (=> 0000000000000000)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015ED80 (=> 0000000016E37700)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015ED88 (=> 0000000004BE3FE0)
   -> 'r12' saved on stack at 000000000015ED60 (=> 0000000000000000)
   -> 'r13' saved on stack at 000000000015ED58 (=> 0000000000000000)
   -> 'r14' saved on stack at 000000000015ED90 (=> 000000001E07FD80)
   -> 'r15' saved on stack at 000000000015ED50 (=> 000000001E07FB60)
  Function range: 00000001400C4A50 -> 00000001400C4B7C
  Function range: 00000001400C4910 -> 00000001400C4A50

 FRAME 08:
  rip=00000001400C54B9 rsp=000000000015EE10 rbp=0000000000000000
  r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000001
  rdi=000000000506B0C0 rsi=0000000018EF60F0 rbx=000000001E07FB60
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015EE18 (=> 000000001E07FB60)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015EE20 (=> 0000000000000000)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015EE00 (=> 0000000018EF60F0)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015EDF8 (=> 000000000506B0C0)
   -> 'r12' saved on stack at 000000000015EDF0 (=> 0000000000000000)
   -> 'r13' saved on stack at 000000000015EDE8 (=> 0000000000000000)
   -> 'r14' saved on stack at 000000000015EE10 (=> 0000000000000001)
   -> 'r15' saved on stack at 000000000015EDE0 (=> 0000000000000000)
  Function range: 00000001400C4E70 -> 00000001400C5530

 FRAME 09:
  rip=000000014009AD49 rsp=000000000015EF10 rbp=000000000015F010
  r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000001
  rdi=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rbx=000000000506B0C0
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015EF00 (=> 000000000506B0C0)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015EEF8 (=> 000000000015F010)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015EEF0 (=> 0000000000000000)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015EEE8 (=> 0000000000000000)
  Function range: 000000014009A70A -> 000000014009AD87
  Function range: 000000014009A1FB -> 000000014009A70A
  Function range: 000000014009A1C0 -> 000000014009A1FB

 FRAME 10:
  rip=000000014008F3A5 rsp=000000000015F0C0 rbp=0000000000000000
  r12=000000000E52C8B0 r13=00000001416C1AD0 r14=0000000000000001
  rdi=0000000000000000 rsi=0000000000000002 rbx=0000000006E17258
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015F0A8 (=> 0000000006E17258)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015F0B0 (=> 0000000000000000)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015F0C8 (=> 0000000000000002)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015F0D0 (=> 0000000000000000)
   -> 'r12' saved on stack at 000000000015F0A0 (=> 000000000E52C8B0)
   -> 'r13' saved on stack at 000000000015F0D8 (=> 00000001416C1AD0)
   -> 'r14' saved on stack at 000000000015F098 (=> 0000000000000001)
   -> 'r15' saved on stack at 000000000015F090 (=> 00000000231D4188)
  Function range: 000000014008F320 -> 000000014008F4A3

 FRAME 11:
  rip=00000001400A4644 rsp=000000000015F0F0 rbp=0000000006B095F0
  r12=000000000E52C8B0 r13=00000001416C1AD0 r14=0000000000000001
  rdi=0000000006B095F0 rsi=0000000000000001 rbx=0000000000000002
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015F0F0 (=> 0000000000000002)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015F0F8 (=> 0000000006B095F0)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015F100 (=> 0000000000000001)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015F0E0 (=> 0000000006B095F0)
  Function range: 00000001400A42D0 -> 00000001400A479F

 FRAME 12:
  rip=00000001400A3694 rsp=000000000015F120 rbp=0000000006B095F0
  r12=000000000E52C8B0 r13=00000001416C1AD0 r14=0000000000000001
  rdi=0000000006B095F0 rsi=0000000000000001 rbx=0000000000000000
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015F120 (=> 0000000000000000)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015F110 (=> 0000000006B095F0)
  Function range: 00000001400A3600 -> 00000001400A374C

 FRAME 13:
  rip=00000001400A42B7 rsp=000000000015F150 rbp=0000000006B095F0
  r12=000000000E52C8B0 r13=00000001416C1AD0 r14=0000000000000001
  rdi=0000000000000000 rsi=0000000000000001 rbx=0000000000000001
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015F150 (=> 0000000000000001)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015F158 (=> 0000000000000001)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015F140 (=> 0000000000000000)
  Function range: 00000001400A4200 -> 00000001400A42C8

 FRAME 14:
  rip=00000001400A50E4 rsp=000000000015F190 rbp=0000000000000000
  r12=000000000E52C8B0 r13=00000001416C1AD0 r14=0000000000000001
  rdi=0000000006B095F0 rsi=00000001416C1AB8 rbx=00000000216C16C1
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015F190 (=> 00000000216C16C1)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015F180 (=> 0000000000000000)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015F178 (=> 00000001416C1AB8)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015F170 (=> 0000000006B095F0)
  Function range: 00000001400A4CA0 -> 00000001400A5272

 FRAME 15:
  rip=00000001400A4C5A rsp=000000000015F370 rbp=000000000015F5F0
  r12=0000000000000000 r13=000000014050B938 r14=00000000003A6A00
  rdi=00000001416E2610 rsi=0000000006B095F0 rbx=0000000000000000
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015F360 (=> 0000000000000000)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015F358 (=> 000000000015F5F0)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015F350 (=> 0000000006B095F0)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015F348 (=> 00000001416E2610)
   -> 'r12' saved on stack at 000000000015F340 (=> 0000000000000000)
   -> 'r13' saved on stack at 000000000015F338 (=> 000000014050B938)
   -> 'r14' saved on stack at 000000000015F330 (=> 00000000003A6A00)
   -> 'r15' saved on stack at 000000000015F328 (=> 0000000000000000)
  Function range: 00000001400A4A90 -> 00000001400A4C92

 FRAME 16:
  rip=00000001400F437A rsp=000000000015F400 rbp=000000000015F5F0
  r12=0000000000000000 r13=000000014050B938 r14=00000000003A6A00
  rdi=00000000045D8B50 rsi=00000001416E2610 rbx=FFFFE653B4B23009
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015F400 (=> FFFFE653B4B23009)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015F408 (=> 00000001416E2610)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015F3F0 (=> 00000000045D8B50)
  Function range: 00000001400F3FE0 -> 00000001400F4AD0

 FRAME 17:
  rip=00000001400F5357 rsp=000000000015F4A0 rbp=000000000015F5F0
  r12=0000000000000000 r13=000000014050B938 r14=00000000003A6A60
  rdi=00000001416E2788 rsi=00000001416DC130 rbx=0000000000000000
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015F4A0 (=> 0000000000000000)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015F4A8 (=> 000000000015F5F0)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015F4B0 (=> 00000001416DC130)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015F4B8 (=> 00000001416E2788)
   -> 'r12' saved on stack at 000000000015F490 (=> 0000000000000000)
   -> 'r14' saved on stack at 000000000015F488 (=> 00000000003A6A60)
   -> 'r15' saved on stack at 000000000015F480 (=> 0000000000000000)
  Function range: 00000001400F5210 -> 00000001400F5386

 FRAME 18:
  rip=00000001400F6404 rsp=000000000015F4F0 rbp=000000000015F5F0
  r12=0000000000000000 r13=000000014050B938 r14=00000000003A6A60
  rdi=0000000000000025 rsi=0000000000000000 rbx=0000000000000026
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015F4F8 (=> 0000000000000026)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015F500 (=> 0000000000000000)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015F4E0 (=> 0000000000000025)
  Function range: 00000001400F5390 -> 00000001400F6576

 FRAME 19:
  rip=000000013FF8E07E rsp=000000000015F9F0 rbp=0000000000000000
  r12=0000000140432618 r13=000000013FF60000 r14=0000000140521CA0
  rdi=00000000000001F0 rsi=0000000000000002 rbx=000000013FF8F470
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015F9F0 (=> 000000013FF8F470)
   -> 'rbp' saved on stack at 000000000015F9E0 (=> 0000000000000000)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015F9F8 (=> 0000000000000002)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015FA00 (=> 00000000000001F0)
   -> 'r12' saved on stack at 000000000015F9D8 (=> 0000000140432618)
   -> 'r13' saved on stack at 000000000015F9D0 (=> 000000013FF60000)
   -> 'r14' saved on stack at 000000000015F9C8 (=> 0000000140521CA0)
   -> 'r15' saved on stack at 000000000015F9C0 (=> 000000000000015A)
  Function range: 000000013FF8D9C0 -> 000000013FF8E0AC
  Function range: 000000013FF8D903 -> 000000013FF8D9C0
  Function range: 000000013FF8D88D -> 000000013FF8D903
  Function range: 000000013FF8D870 -> 000000013FF8D88D

 FRAME 20:
  rip=000000013FF8F683 rsp=000000000015FC80 rbp=0000000000000000
  r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000000
  rdi=0000000000000000 rsi=000000013FF60000 rbx=0000000000000001
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015FC88 (=> 0000000000000001)
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015FC90 (=> 000000013FF60000)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015FC70 (=> 0000000000000000)
   -> 'r12' saved on stack at 000000000015FC68 (=> 0000000000000000)
   -> 'r13' saved on stack at 000000000015FC60 (=> 0000000000000000)
   -> 'r14' saved on stack at 000000000015FC58 (=> 0000000000000000)
   -> 'r15' saved on stack at 000000000015FC50 (=> 0000000000000000)
  Function range: 000000013FF8F651 -> 000000013FF8F6EC
  Function range: 000000013FF8F5DC -> 000000013FF8F651
  Function range: 000000013FF8F5B0 -> 000000013FF8F5DC

 FRAME 21:
  rip=0000000140383617 rsp=000000000015FCD0 rbp=0000000000000000
  r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000000
  rdi=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rbx=0000000000000001
   -> 'rsi' saved on stack at 000000000015FCC0 (=> 0000000000000000)
  Function range: 0000000140383500 -> 000000014038366C

 FRAME 22:
  rip=00000000770259CD rsp=000000000015FD10 rbp=0000000000000000
  r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000000
  rdi=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rbx=0000000000000000
   -> 'rbx' saved on stack at 000000000015FD10 (=> 0000000000000000)
   -> 'rdi' saved on stack at 000000000015FD00 (=> 0000000000000000)
  Function range: 00000000770259C0 -> 0000000077025A20

 FRAME 23:
  rip=000000007715A561 rsp=000000000015FD40 rbp=0000000000000000
  r12=0000000000000000 r13=0000000000000000 r14=0000000000000000
  rdi=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rbx=0000000000000000
  Function range: 000000007715A540 -> 000000007715A570
  Function range: 000000007715A4A0 -> 000000007715A540
  Function range: 000000007715A3D0 -> 000000007715A4A0
  Function range: 000000007715A390 -> 000000007715A3D0
  Function range: 000000007715A360 -> 000000007715A390
  Function range: 000000007715A2E9 -> 000000007715A360
  Function range: 000000007715A2D0 -> 000000007715A2E9


Stack Contents:
000000000015EA50: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EA60: 0000000055555555 000000003fc1ba55 UUUUU··?········
000000000015EA70: 000000001db05870 0000000000000000 pX·······#······
000000000015EA80: 0000000025c2a000 0000000000000000 ···%····`·······
000000000015EA90: 000000001daf4c70 0000000000000000 pL······p"0·····
000000000015EAA0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EAB0: 000000000bb36520 0000000000000000 e··············
000000000015EAC0: 0000000000000004 0000000000000000 ················
000000000015EAD0: 0000000006727b10 0000000000000000 ·{r······0······
000000000015EAE0: 000000001daf4c70 0000000000000000 pL··············
000000000015EAF0: 0000000000000004 0000000000000000 ········p"0·····
000000000015EB00: 0000000000060000 0000000000000000 ········W>!·····
000000000015EB10: 000000001db05c90 0000000000000000 ·\··············
000000000015EB20: 0000000007302270 0000000000000000 p"0·············
000000000015EB30: 0000000006727b10 0000000000000000 ·{r·············
000000000015EB40: 0000000006727b10 0000000000000000 ·{r·············
000000000015EB50: 000000000000001d 0000000000000000 ················
000000000015EB60: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EB70: 0000000000000000 0000000000000000 ·········F0·····
000000000015EB80: 0000000000000006 0000000000000000 ················
000000000015EB90: 000000001daf4c70 0000000000000000 pL·······!······
000000000015EBA0: 000000001daf4c00 0000000000000000 ·L·······F0·····
000000000015EBB0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EBC0: 0000000000000000 0000000000000000 ········^·······
000000000015EBD0: 000000001daf4c70 0000000000000000 pL······pL······
000000000015EBE0: 000000000cb3af00 0000000000000000 ···········?····
000000000015EBF0: 0000000013267ea0 0000000000000000 ·~&·····|·······
000000000015EC00: 000000001daf4c70 0000000000000000 pL··············
000000000015EC10: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EC20: 00000000dbfc0000 0000000000000002 ·············A·
000000000015EC30: 0000000000000006 0000000000000000 ················
000000000015EC40: 0000000000001405 0000000000000000 ················
000000000015EC50: 0000000000000006 0000000000000000 ·········~&·····
000000000015EC60: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EC70: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EC80: 0000000000000004 0000000000000000 ················
000000000015EC90: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015ECA0: 0000000000000000 00000000400ba2e9 ·······@········
000000000015ECB0: 0000000000000000 0000000000000000 ·········/·@····
000000000015ECC0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015ECD0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015ECE0: 0000000004be3fe0 0000000000000000 ·?······1·······
000000000015ECF0: 0000000016e37700 0000000000000000 ·w·······A······
000000000015ED00: 0000000000000000 0000000000000000 ·········A······
000000000015ED10: 0000000000000000 0000000000000000 ·········w······
000000000015ED20: 0000000004be3fe0 0000000000000000 ·?·········@····
000000000015ED30: 0000000019982980 0000000000000000 ·)··············
000000000015ED40: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015ED50: 000000001e07fb60 0000000000000000 `···············
000000000015ED60: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015ED70: 000000001e07fd80 0000000000000000 ········-K·@····
000000000015ED80: 0000000016e37700 0000000000000000 ·w·······?······
000000000015ED90: 000000001e07fd80 0000000000000000 ·········w······
000000000015EDA0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EDB0: 000000001e07fb60 0000000000000000 `···············
000000000015EDC0: 00000000c2a5f578 0000000000000000 x···············
000000000015EDD0: 000000003f800000 0000000000000000 ···?············
000000000015EDE0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EDF0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EE00: 0000000018ef60f0 0000000000000000 ·`·······T·@····
000000000015EE10: 0000000000000001 0000000000000000 ········`·······
000000000015EE20: 0000000000000000 0000000000000000 ········l·O·····
000000000015EE30: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EE40: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EE50: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EE60: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EE70: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EE80: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EE90: 0000000060000000 0000000043e158e4 ···`·X·C········
000000000015EEA0: 0000000060000000 00000000c3e158e4 ···`·X··········
000000000015EEB0: 0000000000000000 00000000bff00000 ················
000000000015EEC0: 0000000000000000 000000003ff00000 ·······?········
000000000015EED0: 000000003f800000 0000000000000000 ···?············
000000000015EEE0: 00000000bf800000 0000000000000000 ················
000000000015EEF0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EF00: 000000000506b0c0 0000000000000000 ········I··@····
000000000015EF10: 0000000041300000 0000000000000000 ··0A······0A····
000000000015EF20: 000000003f0ccccd 0000000000000000 ···?····x·······
000000000015EF30: 0000000000000000 0000000000000000 ········pL······
000000000015EF40: 0000000000000000 0000000000000001 ················
000000000015EF50: 00000000000007f8 0000000000000000 ·········!······
000000000015EF60: 000000001daf4c70 0000000000000000 pL··············
000000000015EF70: 0000000000000002 0000000000000000 ················
000000000015EF80: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EF90: 0000000060000000 0000000043e158e4 ···`·X·C········
000000000015EFA0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EFB0: 0000000000000000 00000000bff00000 ···········`·X··
000000000015EFC0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015EFD0: 0000000000000000 000000003f800000 ·······?pL······
000000000015EFE0: 000000001daf4c70 0000000000000000 pL······0000009·/····
000000000015EFF0: 0000000000000001 0000000000000000 ·········9·/····
000000000015F000: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F010: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F020: 000000003faaaaa8 0000000000000000 ···?············
000000000015F030: 000000003faaaaab 0000000000000000 ···?············
000000000015F040: 0000000042b40000 0000000000000000 ···B············
000000000015F050: 0000000016c16c17 000000004166c16c ·l··l·fA········
000000000015F060: 0000000000000000 0000000043380000 ······8C········
000000000015F070: 00000000bf800000 0000000000000000 ················
000000000015F080: 000000003f800000 0000000000000000 ···?············
000000000015F090: 00000000231d4188 0000000000000000 ·A·#············
000000000015F0A0: 000000000e52c8b0 0000000000000000 ··R·····Xr······
000000000015F0B0: 0000000000000000 0000000000000000 ···········@····
000000000015F0C0: 000000000000000d 0000000000000000 ················
000000000015F0D0: 0000000000000000 0000000000000000 ··········lA····
000000000015F0E0: 0000000006b095f0 0000000000000000 ········DF·@····
000000000015F0F0: 0000000000000002 0000000000000000 ················
000000000015F100: 0000000000000001 0000000000000000 ················
000000000015F110: 0000000006b095f0 0000000000000000 ·········6·@····
000000000015F120: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F130: 00000000fffffffe 00000000ffffffff ···········@····
000000000015F140: 0000000000000000 0000000000000000 ·········B·@····
000000000015F150: 0000000000000001 0000000000000000 ················
000000000015F160: 0000000000000001 0000000000000000 ················
000000000015F170: 0000000006b095f0 0000000000000000 ··········lA····
000000000015F180: 0000000000000000 0000000000000000 ·········P·@····
000000000015F190: 00000000216c16c1 0000000000000000 ··l!············
000000000015F1A0: 00000000044f37c7 0000000042380000 ·7O···8B{=····7B
000000000015F1B0: 000000003faaaa00 0000000000000000 ···?············
000000000015F1C0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F1D0: 0000000045600000 0000000043380000 ··`E··8C··`E··8C
000000000015F1E0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F1F0: 00000000460e397c 00000000c05e30a1 |9·F·0^·v····<·@
000000000015F200: 00000000dfe3bba7 000000004050f5ea ······P@········
000000000015F210: 000000003f7ffffc 0000000000000000 ··?············
000000000015F220: 0000000000000000 000000003faaaaa8 ·······?········
000000000015F230: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F240: 0000000000000000 0000000000000000 ········ · ·····
000000000015F250: 000000003f7ffffc 0000000000000000 ··?············
000000000015F260: 0000000000000000 000000003faaaaa8 ·······?········
000000000015F270: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F280: 0000000000000000 0000000000000000 ········ · ·····
000000000015F290: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F2A0: 000000002f192713 000000000000840c ·'·/····n·#@····
000000000015F2B0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F2C0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F2D0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F2E0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F2F0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F300: 000000003faaaaa8 0000000000000000 ···?············
000000000015F310: 000000003faaaaab 0000000000000000 ···?············
000000000015F320: 000000000015f460 0000000000000000 `···············
000000000015F330: 00000000003a6a00 0000000000000000 ·j:·····8·P@····
000000000015F340: 0000000000000000 0000000000000000 ·········&nA····
000000000015F350: 0000000006b095f0 0000000000000000 ················
000000000015F360: 0000000000000000 0000000000000000 ········ZL·@····
000000000015F370: 0000000000000000 0000000000000000 ·········&nA····
000000000015F380: 00000000003a6a00 0000000000000000 ·j:·············
000000000015F390: 000000003faaaaab 0000000000000000 ···?·······?····
000000000015F3A0: 00000000416e2601 0000000000000001 ·&nA······%@····
000000000015F3B0: 000000000037f950 0000000000000000 P·7······F······
000000000015F3C0: 00000000ff000040 0000000000000001 @···············
000000000015F3D0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F3E0: 000000003f800000 0000000000000000 ···?············
000000000015F3F0: 00000000045d8b50 0000000000000000 P·]·····zC·@····
000000000015F400: 00000000b4b23009 00000000ffffe653 ·0··S····&nA····
000000000015F410: 000000000000059c 0000000000000001 ················
000000000015F420: 0000000000000193 0000000000000001 ·········c·?····
000000000015F430: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F440: 00000000416dc130 0000000000000001 0·mA············
000000000015F450: 0000000000000001 0000000000000000 ················
000000000015F460: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F470: 000000002f192283 000000000000840c ·"·/····w·······
000000000015F480: 0000000000000000 0000000000000000 ········`j:·····
000000000015F490: 0000000000000000 0000000000000000 ········WS·@····
000000000015F4A0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F4B0: 00000000416dc130 0000000000000001 0·mA·····'nA····
000000000015F4C0: 00000000fffffffe 00000000ffffffff ········`j:·····
000000000015F4D0: 0000000000000000 0000000000000000 ········%·······
000000000015F4E0: 0000000000000025 0000000000000000 %········d·@····
000000000015F4F0: 0000000000000368 0000000000000000 h·······&·······
000000000015F500: 0000000000000000 0000000000000000 ········%·······
000000000015F510: 0000000031206b01 00000000002e0001 ·k 1··.·········
000000000015F520: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F530: 0000000000000003 0000000000000000 ··········Q@····
000000000015F540: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F550: 0000000000000000 00000000000003ff ········l·>·····
000000000015F560: 0000000000390790 0000000000000000 ··9·····<·?·····
000000000015F570: 000000004051b5ec 0000000000000001 ··Q@············
000000000015F580: 00000000fffffffe 00000000ffffffff ········P·9·····
000000000015F590: 0000000000000000 0000000000000000 ··········.·····
000000000015F5A0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F5B0: 00000000002c1450 0000000000000000 P·,······F······
000000000015F5C0: 00000000002e0230 0000000000000000 0·.·············
000000000015F5D0: 00000000002c1560 0000000000000000 `·,············
000000000015F5E0: 0000000000000000 0000000000000000 ············n·d·
000000000015F5F0: 00000000002e46b0 0000000000000000 ·F.·············
000000000015F600: 00000000002c0230 0000000000000000 0·,·····1·)· ·B·
000000000015F610: 0000000000690075 000000000064006c u·i·l·d·`·,·····
000000000015F620: 000000002c00012d 0000000000200020 -··, · ·0·,·····
000000000015F630: 00000000a3000ead 0000000000630069 ····i·c·e· ·P·a·
000000000015F640: 0000000005000005 0000000000000000 ················
000000000015F650: 00000000002c1450 0000000000000000 P·,·············
000000000015F660: 00000000772403c8 0000000000000000 ··$w············
000000000015F670: 0000000000000090 0000000000000000 ··········.·····
000000000015F680: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F690: 00000000002e0308 0000000000000000 ··.········w····
000000000015F6A0: 00000000002c0230 0000000000000000 0·,·············
000000000015F6B0: 00000000002c0318 0000000000000000 ··,·············
000000000015F6C0: 00000000002e0308 0000000000000000 ··.·············
000000000015F6D0: 000000000000000a 0000000000000000 ················
000000000015F6E0: 00000000fcd51e0e 00000000000007fe ········4·0@····
000000000015F6F0: 00000000002c0230 0000000000000000 0·,·············
000000000015F700: 00000000002c1560 0000000000000000 `·,·····0·,·····
000000000015F710: 000000000000000e 0000000000000000 ················
000000000015F720: 0000000000000034 0000000000000000 4·······L·"@····
000000000015F730: 000000000015f8e0 0000000000000000 ················
000000000015F740: 000000004030b3d0 0000000000000001 ··0@············
000000000015F750: 00000000002c0318 0000000000000000 ··,·····@·······
000000000015F760: 000000000000015a 0000000000000000 Z···············
000000000015F770: 000000000000015a 0000000000000000 Z·········R@····
000000000015F780: 000000003ff60000 0000000000000001 ···?·····&C@····
000000000015F790: 0000000000000000 0000000000000000 ········l·,·····
000000000015F7A0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F7B0: 0000000000000003 0000000000000000 ················
000000000015F7C0: 0000000000000003 0000000000000001 ················
000000000015F7D0: 0000000000000080 0000000000000000 ·········3;@····
000000000015F7E0: 000000002f1922b3 000000000000840c ·"·/······?@····
000000000015F7F0: 000000000000000a 0000000000000000 ················
000000000015F800: 000000000037cd00 0000000000000000 ··7·······0@····
000000000015F810: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F820: 0000000000000002 0000000000000000 ········l·,·····
000000000015F830: 0000000000000002 0000000000000000 ···········@····
000000000015F840: 000000000033f3c0 0000000000000000 ··3·····l·,·····
000000000015F850: 000000000000015a 0000000000000000 Z·········R@····
000000000015F860: 000000003ff60000 0000000000000001 ···?·····&C@····
000000000015F870: 00000000000001f0 0000000000000000 ················
000000000015F880: 0000000000000035 0000000000000000 5··········w····
000000000015F890: 00000000002c0000 0000000000000000 ··,·······,·····
000000000015F8A0: 0000000000000000 0000000000000000 ········`·,·····
000000000015F8B0: 00000000000001f0 0000000000000000 ········^··@····
000000000015F8C0: 000000003ff8f470 0000000000000001 p··?············
000000000015F8D0: 0000000000000000 0000000000000001 ················
000000000015F8E0: 00000000002c146c 0000000000000000 l·,·············
000000000015F8F0: 000000003ff8f470 0000000000000001 p··?····F··?····
000000000015F900: 00000000403ff488 0000000000000001 ··?@······?@····
000000000015F910: 0000000000000006 0000000000000000 ················
000000000015F920: 0000000000001db1 0000000000000001 ········D·······
000000000015F930: 000000000000009c 0000000000000006 ················
000000000015F940: 0000000000000002 0000000076726553 ····Service Pack
000000000015F950: 0000000000003120 0000000000000000 1······h·······
000000000015F960: 0000000000000000 0000000000000000 ···········@····
000000000015F970: 000000000033f3c0 0000000000000000 ··3······$8@····
000000000015F980: 0000000000361770 0000000000000000 p·6·············
000000000015F990: 00000000fffffffe 00000000ffffffff ················
000000000015F9A0: 000000002f192273 000000000000840c s"·/·······@····
000000000015F9B0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015F9C0: 000000000000015a 0000000000000000 Z·········R@····
000000000015F9D0: 000000003ff60000 0000000000000001 ···?·····&C@····
000000000015F9E0: 0000000000000000 0000000000000000 ········~··?····
000000000015F9F0: 000000003ff8f470 0000000000000001 p··?············
000000000015FA00: 00000000000001f0 0000000000000000 ··········3·····
000000000015FA10: 00000000000001ab 0000000000000001 ················
000000000015FA20: 0000000000000200 0000000000000000 ················
000000000015FA30: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FA40: 000000003ff60000 0000000000000001 ···?············
000000000015FA50: 0000000000000200 0000000000000001 ············e·v·
000000000015FA60: 000000000015fa50 0000000000000000 P·······X·······
000000000015FA70: 00000000002c141c 0000000000000000 ··,·········@B··
000000000015FA80: 0000000000000000 00000000005c0032 ····2·\····?····
000000000015FA90: 0000000000000000 0000000000000000 ···········?····
000000000015FAA0: 0000000000990117 0000000000000000 ················
000000000015FAB0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FAC0: 00000000403fed10 0000000000000001 ··?@····\·t·o·m·
000000000015FAD0: 00000000fffffffe 00000000ffffffff ········r· ·(·2·
000000000015FAE0: 0000000000000000 0000000000000000 ············Z···
000000000015FAF0: 0000000000646463 0000000000000000 cdd·············
000000000015FB00: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FB10: 0000000004010401 000000000000007c ····|·····~·····
000000000015FB20: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FB30: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FB40: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FB50: 0000000000000000 0000000000000000 ········ ···V···
000000000015FB60: 0000000000000300 0000000000000000 ········<·······
000000000015FB70: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FB80: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FB90: 0000000000000002 0000000000000000 ················
000000000015FBA0: 000000003ff60000 0000000000000001 ···?············
000000000015FBB0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FBC0: 000000000015fc20 0000000000000000 ··········w····
000000000015FBD0: 000000004f445a47 0000000067204d4f GZDOOM g2.4.0 6
000000000015FBE0: 0000000069622d34 0000000032282074 4-bit (2017-03-1
000000000015FBF0: 0000000031322039 000000003a36333a 9 21:36:18 +0100
000000000015FC00: 00000000f6550029 00000000000007fe )·U·············
000000000015FC10: 0000000000000000 0000000000000001 ················
000000000015FC20: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FC30: 00000000000d000c 0000000000000000 ········H·?@····
000000000015FC40: 000000002f192f73 000000000000840c s/·/····De·w····
000000000015FC50: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FC60: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FC70: 0000000000000000 0000000000000000 ···········?····
000000000015FC80: 000000003ff60000 0000000000000001 ···?············
000000000015FC90: 000000003ff60000 0000000000000001 ···?····M·:@····
000000000015FCA0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FCB0: 0000000000000002 0000000000000000 ··········:@····
000000000015FCC0: 0000000000000000 0000000000000000 ·········68@····
000000000015FCD0: 0000000000000001 0000000000000000 ················
000000000015FCE0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FCF0: 00000000e6c62800 0000000000000018 ·(··············
000000000015FD00: 0000000000000000 0000000000000000 ·········Y·w····
000000000015FD10: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FD20: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FD30: 0000000000000000 0000000000000000 ········a··w····
000000000015FD40: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FD50: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FD60: 00000000770abab0 0000000000000000 ···w·······w····
000000000015FD70: 000000000015dd40 0000000000000000 @···············
000000000015FD80: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FD90: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FDA0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FDB0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FDC0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FDD0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FDE0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FDF0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FE00: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FE10: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FE20: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FE30: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FE40: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FE50: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FE60: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FE70: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FE80: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FE90: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FEA0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FEB0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FEC0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FED0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FEE0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FEF0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FF00: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FF10: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FF20: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FF30: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FF40: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FF50: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FF60: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FF70: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FF80: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FF90: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FFA0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FFB0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FFC0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FFD0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FFE0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
000000000015FFF0: 0000000000000000 0000000000000000 ················
TagsNo tags attached.

Relationships

duplicate of 0000531 closed Gzdoom v2.4.0 

Activities

_mental_

_mental_

2017-04-04 13:55

developer   ~0001237

Could you please stop creating duplicate issues? And I already answered in the topic your created on DRD Team's forum.
evgenyi

evgenyi

2017-04-05 07:27

reporter   ~0001246

Thank you so much all works

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-04-04 11:06 evgenyi New Issue
2017-04-04 13:55 _mental_ Assigned To => _mental_
2017-04-04 13:55 _mental_ Status new => closed
2017-04-04 13:55 _mental_ Resolution open => duplicate
2017-04-04 13:55 _mental_ Note Added: 0001237
2017-04-04 13:55 _mental_ Relationship added duplicate of 0000531
2017-04-05 07:27 evgenyi Note Added: 0001246
2017-04-05 08:28 _mental_ Note View State: 0001246: public